planner.pngArbeidsplattform for kreative næringer

I løpet av Bygg Bedrift programmet vil du lære å bruket et nettbasert arbeidsverktøy for kulturentreprenører. Her kan du jobbe «Lean» med prosjektet og fokusere på løpende forbedring i gjennomføringen. Verktøyet lar deg også utarbeide en enkel oversikt over prosjektet ditt som kan brukes som grunnlag for presentasjoner og kommunikasjon med samarbeidspartnere og støttespillere, f.eks. Innovasjon Norge.

Bygg Bedrift går over 2 lunsj til lunsj samlinger inkludert nettverksmiddager. Programmet følger under:

Samling 1 - Strategi:

 • Introduksjon til entreprenørskap i kulturnæringene og lean forretningsutvikling

 • Hva driver deg fremover - kartlegg egne verdier, langsiktige mål og øvrige ressurser
 • Lag og test forretningsidéene dine

 • Lag og test forretningsmodellene dine

 • Presentasjoner og diskusjoner.

 • Felles nettverksmiddag

Samling 2 – Prosjektet:

 • Hvilke erfaringer har du gjort og hva har du lært siden sist? Hva har du måttet endre på?
 • Utvikle mål for bedriften din

 • Lag oppgaver som støtter målene dine

 • Er markedet ditt stort nok til å leve av det ?

 • Økonomi – få overblikk og følg opp.

 • Oppsummering og revisjon: Når må du justere oppgaver, mål, forretningsmodell eller idé? Hvordan viderutvikler du prosjektet ditt  i tråd med lean tankene om kontinuerlig læring og utvikling.

Hva får du?

Programmet støttes av Innovasjon Norge, slik at egenandelen per deltager kun er kr 1.250,- (inkl.mva)

For dette får du

 • hjelp til å skape vekst i din kulturbedrift
 • 2 samlinger, fra lunsj til lunsj
 • utvidet nettverk / sparring med andre
 • arbeidsverktøy for kulturentreprenører
 • boken «Lean Business Planning»
 • lunsj og nettverksmiddag, og
 • du får mulighet til å delta i en mentorordning for kulturbedrifter

Meld deg på her!

Bygg Bedrift programmet kjøres flere steder i 2018:

KONTAKT OG MER INFORMASJON

Erlend Bang Abelsen  - telefon 982 36 405, erlend@leanbusiness.no

Bygg Bedrift er et Innovasjon Norge program som arrangeres sammen med Lean Business og utvalgte lokale partnere

innovasjon-norge-logo-200x150.jpg


LB_logo_lilla_mini emailsignature-1.png