OVASJON

 Et utviklingsprogram for kulturelle og kreative næringer 

meld deg på

kulturraadet_hvit_stor

shutterstock_327359975small

OVASJON er et program som består av fysiske fagsamlinger, en digital arbeidsplattform, e-læring og veiledning, samt at du kan bli valgt ut til å få mentor i 10 måneder. 

Programmet er for bedrifter innen produksjon, distribusjon, markedsføring eller formidling av kunstneriske og kulturelle uttrykk innen kulturvern, musikk, design, mote, scenekunst, film, spill, visuell kunst, arkitektur og litteratur.

Målet er at du lærer hvordan du finner og utvikler et marked/publikum for kulturprosjektet ditt, og hvordan du jobber i hverdagen for å skape en solid og lønnsom bedrift. 

Du får arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din, og lærer om hvordan du kan involvere kundene/publikum i arbeidet ditt. Du får også arbeide med mål og oppgaver i prosjektet ditt og hvordan du kan bruke dette til å lage en økonomisk kalkyle.

I tillegg lærer du om mulige finansieringskilder og tilskuddsordninger og hvor du kan søke.

Lignende programmer har vært gjennomført mer enn 40 ganger for over 500 deltakere i Norge. Teamet som gjennomfører programmet har flere tiårs erfaring med entreprenørskap og mentoring innen kultur- og kreative næringer.

wordcloud 6

Ovasjon er en utviklingsprogram som passer for deg som vil bygge en bærekraftig bedrift av din kulturelle, kunstneriske eller kreative kompetanse -
enten du er i oppstartfasen eller du har drevet en stund, og vil bli mer lønnsom.

Programmet er for bedrifter innen produksjon, distribusjon, markedsføring eller formidling av kunstneriske og kulturelle uttrykk innen kulturvern, musikk, design, mote, scenekunst, film, spill, visuell kunst, arkitektur og litteratur.

Samling 1: Mandag 4. mars og tirsdag 5. mars.
Samling 2: Onsdag 10. april og torsdag 11. april.
Dag 1 fra kl 12-18 og dag 2 fra 9-13.
Sted: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, (klikk for kart)

Egenandel for deltakelse NOK 1250.- (inkl mva),
inkluderer lunsj og en nettverksmiddag

Map
- Eg anbefaler mentorprogrammet på det sterkaste, det har utfordra meg til å tenke nytt!

Bergljot Hals, Illustratør

Programmet var veldig bra og ga oss mange ideer for hvordan vi skal utvikle bedriften videre. Det var også inspirerende og lærerikt å høre hvilke problemstillinger de andre deltakerne på kurset hadde.

Odd Egeland, Strand Guitars

- Programmet er den absolutt mest effektive oppvåkningsprosessen jeg har hatt i forhold til min egen forretning

Fredrik Saroea, Datarock

- hjelp til å skape vekst i din kulturbedrift 

- digitalt arbeidsverktøy for kulturentreprenører

- samhandling og sosialt fellesskap med de andre deltagerne

- utvidet nettverk / sparring med andre

- 2 fagseminarer, fra lunsj til lunsj


- mulighet til å delta i en  mentorordning for kulturbedrifter

NB - Det er pliktig oppmøte på alle samlinger

Mentorprogrammet  inneholder:

  • 6 møter (eller flere) med med din mentor
  • 3 nettverksmøter med deling av erfaringer
  • oppfølging og evalueringer underveis